Żłobek i Przedszkole Fahrenheita

 1. Opłaty

  WPISOWE:400 zł

   Opłata ta jest jednorazowa, nie podlega zwrotowi bez względu na długość trwania umowy.

  CZESNE: 750 zł

  Zniżka na drugie dziecko w żłobku lub przedszkolu 10%

  opłata comiesięczna płatna do 5-ego dnia każdego miesiąca

  NA RACHUNEK BANKU ZACHODNIEGO WBK

  Numer konta: 97 1090 1098 0000 0001 3271 9437

  ADAPTACJA DZIECKA ZAPISANEGO DO PRZEDSZKOLA


  Zapraszamy maluszki z rodzicami na zajęcia adaptacyjne, trwjące nie dłużej niż 5 dni, odbywające się w godzinach 10:00-11:00

   WYŻYWIENIE 
  Wyżywienie jest dodatkowo płatne,obejmuje wszystkie posiłki .  
  Aktualna dzienna stawka żywieniowa wynosi 12,50 zł.

  O nieobecności dziecka i nieskorzystaniu z posiłków Rodzice zobowiązani są zawiadomić Przedszkole dzień wcześniej do godziny 20:00,  telefonicznie pod nr telefonu788664615. Jeśli Rodzice nie zawiadomią Przedszkola o nieobecności Dziecka, będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za wyżywienie pomimo nieskorzystania z posiłków.

             Wpisowe w wysokości 400 zł rodzice wpłacają w chwili zapisania dziecka do przedszkola. Uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy gwarantuje przyjęcie dziecka. W przypadku rezygnacji z miejsca wpisowe nie podlega zwrotowi.

  W celu zgłoszenia do przedszkola należy wypełnić kartę zgłoszeniową  i umowę do pobrania w pliku PDF

  WYPRAWKA 
  Przed podjęciem zabawy i nauki Państwa dzieci w naszym przedszkolu prosimy o wyposażenie ich w: 
  • kocyk i jasiek do spania
  • ubranka na zmianę

  • duże pudełko chusteczek higienicznych - raz w miesiącu
  • mokre chusteczki- raz w miesiącu